פוטסיום ברומטי (אשלגן ברומי)

פיצהלאב » האנציקלופיצה » פוטסיום ברומטי (אשלגן ברומי)

משפר אפייה שפועל כחומר ‘יישון’ מלאכותי של קמח. אשלגן ברומי הוא חומר מחמצן שגם תורם לחיזוק הקמח (והבצק). קמחים שמכילים אשלגן ברומי יהיו חזקים יותר וגם לבנים יותר.

אשלגן ברומי מסווג ע”י ארגון הבריאות העולמי כחומר מסרטן ולכן ישנן מדינות בעולם בהן הוא אסור לשימוש (כדוגמת קנדה ורוב אירופה).  בארה”ב אשלגן ברומי עדיין מותר לשימוש אך דורש התווייה ברורה על האריזה.

הסימון של אשלגן ברומי (ברשימת רכיבי הקמח) הוא E924.