היגרוסקופיות (הידרוסקופיות)

פיצהלאב » האנציקלופיצה » היגרוסקופיות (הידרוסקופיות)

היכולת של חומר לספוח לחות (נוזלים) מהסביבה שלו. בהקשר של פיצה – קמח, מלח, סוכר (ודבש) הם היגרוסקופיים.