AVPN (ארגון)

Associazione Verace Pizza Napoletana או “The True Neapolitan Pizza Association”
ארגון ללא מטרות רווח שמהווה הגוף הרשמי והרגולטורי בכל הקשור לפיצה נאפוליטנית. הוא נוסד ב-1984 ומטרתו לשמר את המורשת והאותנטיות של הפיצה הנאפוליטנית המקורית. ה-AVPN מפרסם מסמך הכולל הוראות מדויקות להכנה של פיצה נאפוליטנית אותנטית (למעבר למסמך). פיצרייה שרוצה לקבל חותמת של AVPN חייבת לעבור מבחנים של ה-AVPN ולעמוד בכל תנאיה הקפדניים. תעודת AVPN היא מקור לגאווה בעולם הפיצה ומסמלת עמידה באיכות גבוהה והיצמדות למסורת בכל הקשור לפיצה נאפוליטנית.