תמונה של הערך "פיצה" במילון

AVPN (ארגון)

Associazione Verace Pizza Napoletana או “The True Neapolitan Pizza Association”
ארגון ללא מטרות רווח שמהווה הגוף הרשמי והרגולטורי בכל הקשור לפיצה נאפוליטנית. הוא נוסד ב-1984 ומטרתו לשמר את המורשת והאותנטיות של הפיצה הנאפוליטנית המקורית. ה-AVPN מפרסם מסמך הכולל הוראות מדויקות להכנה של פיצה נאפוליטנית אותנטית (למעבר למסמך). פיצרייה שרוצה לקבל חותמת של AVPN חייבת לעבור מבחנים של ה-AVPN ולעמוד בכל תנאיה הקפדניים. תעודת AVPN היא מקור לגאווה בעולם הפיצה ומסמלת עמידה באיכות גבוהה והיצמדות למסורת בכל הקשור לפיצה נאפוליטנית.