תנור עצים / אבן / טאבון (Wood-Fired Oven)

פיצהלאב » האנציקלופיצה » תנור עצים / אבן / טאבון (Wood-Fired Oven)
תמונה של תנור אבן/עצים

תנור שמקור החום העיקרי שלו הוא אש גלויה כתוצאה משריפת עץ או גז. לעתים נקראים גם "תנור אבן".
תנורי עצים מגיעים עם תחתית אבן (מסוגים שונים). החום שמופק מהאש מפוזר בחלל האפייה, “נספג” בדפנות ותחתית התנור ומוקרן חזרה לתא האפייה, מה שיוצר סביבת אפייה בעלת חום אחיד וגבוה מאוד. שיטת אפייה זו היא הדרך היחידה לקבלת פיצה נאפוליטנית אמיתית.

טאבונים ניידים כמו Ooni הם דוגמה לתנור “עצים” שמקור האש הגלויה שלו היא גז.