שמרים דחוסים (“טריים”)

פיצהלאב » האנציקלופיצה » שמרים דחוסים (“טריים”)
תמונה של שמרים דחוסים

צורה “רטובה” של שמרים (לרוב נקראים “טריים”) בשל אחוז הלחות הגבוה שבהם (כ-70%). לשמרים דחוסים חיי מדף קצרים מאוד (כחודש), וכיום, עבור האופה הביתי אין יתרון מוחשי לשימוש בשמרים דחוסים על פני שמרים יבשים פעילים / שמרים יבשים אינסטנט.

לרוב, דרך השימוש בשמרים דחוסים היא "פירור" שלהם ישירות לתוך הקערה עם רכיבי הבצק.

לקריאה בהרחבה: