מעלות לינטנר

פיצהלאב » האנציקלופיצה » מעלות לינטנר

ערך לינטנר הוא מדד לפעילות האנזימטית (אלפא-עמילאז) באבקת לתת דיאסטטית. מדד הפעילות האנזימטית מצויין בערך לינטנר. לתת “טהורה” בצורה של קמח לתת שעורה וללא כל תוספים ("דילול") היא בעלת ערך לינטנר גבוה של 200-210 (פעילות אנזימטית גבוהה מאוד). על מנת לדלל את הפעילות האנזימטית הגבוהה של לתת טהורה, קיימות תערובות לתת (לרוב עם סוכרים ו/או קמח חיטה) ברמות של 20-100 לינטנר (כש-20 הוא ערך הלינטנר הנמוך ביותר).