תמונה של הערך "פיצה" במילון

התפחה בטמפרטורת חדר

פיצהלאב » האנציקלופיצה » התפחה בטמפרטורת חדר

התפחה שמתקיימת כולה מחוץ למקרר. התפחה ארוכה בטמפרטורת חדר דורשת ניסיון ונחשבת כמסובכת יותר לעומת התפחה בקירור בשל המשתנים הרבים שיש לקחת בחשבון (כמות שמרים, תנודות בטמפרטורה, חלון שימוש קטן ועוד), אך היא גם מאפשרת פיתוח טעמים מהיר בהרבה, כמו גם הגעה לפרופיל טעם שונה (ולטעמי עדיף על התפחה במקרר).

לקריאה נוספת: